Darkovice

První zmínka o obci se v kronikách nachází již roku 1250 – listina papeže Inocence, která říká, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě. Nálezy volutové keramiky dokazují, že oblast byla osídlena již před tímto datem. Byla však zničena tatarskými nájezdy v letech 1240-1241. Roku 1320 velehradský klášter pustil díky místním bojůvkám (dědické třenice po smrti Přemysla Otakara II. roku 1275) zpustošené Darkovice hradeckému purkrabímu Přeskovi, který byl i správcem Landeku.

Roku 1334 byl v Darkovicích založen rybník a mlýn. Během 14. a 15. století se ve vlastnictví vystřídalo několik majitelů. Poslední z nich hejtman opavský kníže Kazimír Těšínský v roce 1517 odevzdal hlučínské vrchnosti. Od roku 1742 Darkovice, stejně jako ostatní prajzské obce, díky prohře Marie Terezie připadly Prusku s hlavním městem Berlín. Darkovice tak náležely do okresu Hlubčice. Roku 1818 pak byly přeřazeny k okresu Ratiboř. Do konce 1. světové války tak byly Darkovice součástí nejdříve Pruska a následně Německa. 4.2.1920 byly Darkovice společně s 36 obcemi přiřazeno k ČSR.
Znakem obce, jehož autorem je Jan Tejkal, je půl zlaté lilie a půl stříbrné radlice na modrém podkladě. Radlice je pozůstatek nadvlády Pruska a lilie symbolizuje feudální držitele Darkovic. Modrá podkladní barva znamená zdroj vody a první rybník na Opavsku.

Místopisně

Darkovice leží v údolí v nadmořské výšce 250m n. m. v těsné blízkosti polské hranice. V obci se nachází kosetel sv. Hedviky, který byl postaven za velmi krátkou dobu – 15. měsíců; kaple sv. Floriána z roku 1823 připomínající zrušení roboty; základní škola z roku 1867; památník II. světové války; Objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel; Hasičská zbrojnice z roku 1911. Darkovicemi protéká rameno říčky Bečvy a u západního a severního okraje jsou na toku říčky vybudována dvě malé vodní nádrže.

Kontakt a znak obce


Adresa: Obecní úřad Darkovice, Dlouhá 37, 74717 Darkovice
www: http://www.darkovice.cz/
email: obecdarkovice@volny.cz
počet obyvatel: 1235

Fotogalerie

autorem fotografií marvil

Nahoru

Napsat komentář

Povinné položky jsou označeny *.


Víte o připravované akci? napište nám