Kobeřice

Obec Kobeřice patří k nejstarším obcím Opavska. Místo dnešní obce Kobeřice bylo osídleno od pravěku. Dokazují to četné nálezy malované keramiky, nálevkovitých pohárů z neolitu a hradiska.

První písemná zmínka pochází z roku 1236, kdy moravský markrabí Přemysl potvrdil Kobeřice za majetek hrobnické komendě johanistického řádu. Johanisté ves vlastnili do roku 1308, pak náležela zemanskému rodu z Kokor, kteří v obci vybudovali sídelní tvrz. Václav Kokor z Kobeřic byl významný spojenec knížete Přemka Opavského. 21.9.1431 dosvědčil založení nových zemských desek. Po přeslici zdědili Kobeřice páni z Tvorkova, kteří roku 1496 1496 odprodali Jindřichovi Donátovi z Velké Polomi na Nové Cerekvi. Roku 1553 byly Kobeřice zapsány do zemských desek Vavřinci z Drahotuš k panství Dolní Benešov. Roku 1594 celé panství získává rytířský rod Šípů z Bránice. Bratrskou dělbou a 10 tis. tolarů získává Kobeřice Jindřich šíp z Bránice. Díky pražskému převratu a prostřednictvím císařského rozkazu z roku 1598 se Kobeřic a Benešova zmocnili Mošovští z Moravštína. Roku 1630 byly Kobeřice podstoupeny Fridrichovi Kryštofovi Šípovi z Bránice. V té době byly Kobeřice ve značně zuboženém stavu. Roku 1681 koupil Kobeřice Karel Max. Lichnovský z Voštic a připojil je k panství Chuchelná.

Škola byla v Kobeřicích založena roku 1733, postupně byly zbudovány dvě dřevěné budovy v letech 1744 a 1772. Zděná budova byla postavena teprve 1823 a potom v roce 1892. Dřevěný kostel z r. 1711, s přistavěnou věží v r. 1729, se zvony z let 1487, 1499, 1794 a 1894 a varhanami instalovanými v r. 1734 byl nahrazen přičiněním faráře Bitta novým farním kostelem Nanebevzetí P.Marie. Kníže Karel Lichnovský s chotí věnoval v r. 1898 kobeřickým na své panské zahradě nově vystavěnou nemocnici. Kongregace Dcer božské lásky zde zřídila klášter pro ošetřování nemocných.

Mezi pamětihodnosti obce náležela zdejší bažantnice s umělým chovem bažantů, 13 roubených špýcharů vesměs z 19. stol. uznané jako doklad lidové architektury Hlučínska za kulturní památky.

Roku 1920 byly Kobeřice, stejně jako ostatní obce Prajzska znova připojeny k ČR.

Název Kobeřice nelze dnes s jistotou zjistit.

Místopisně

Kobeřice se rozkládají v údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 251 m. n. m. Severozápad obce tvoří hranice s Polskem. Poblíž hranice byl roku 1962 otevřen sádrovcový důl. V obci je základní škola s tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem, dvě mateřské školy a elokovaná třída Základní umělecké školy Hlučín pro výuku hry na klavír a zpěv. Dále je v obci obecní a farní knihovna.

Kontakt a znak obce

Adresa: Obec Kobeřice, Slezská 195, 747 27 Kobeřice
www: http://www.koberice.cz/
email: urad@koberice.cz
počet obyvatel: 3328

Fotogalerie

autorem fotografií marvil

Nahoru

Napsat komentář

Povinné položky jsou označeny *.


Víte o připravované akci? napište nám