Pišť

První zmínka o obci je z roku 1228, kdy ji Přemysl Otakar I. daroval velehradskému klášteru. Jejím původním názvem byl Piesch. V majetku velehradského kláštera byla obec do roku 1439. Od roku 1518 patřila k hlučínskému panství. Mezi léty 1439 – 1518 nejsou majitelé známi. Hlučínskému panství obec náležela až do roku 1625, kdy ji Václav z Vrbna prodal se vsí Ovsiště Bernardovi Lichnovskému z Voštic. Po smrti Bernarda Lichnovského, zdělil obec jeho syn. Po jeho smrti přešla obec do majetku Chuchelné – část vsi držel Karel Max Lichnovský a další část Jan František Lichnovský.


Roku 1721 byl v obci postaven dřevěný evangelický kostel. Roku 1743 byl postaven na náklady Bernarda Lichnovského nový kostel, zasvěcený sv. Vavřinci, a to na základech starého kostela. Roku 1797 vznikla farní škola. Nová školní budova byla postavena 1838. V době válek bylo mnoho domů obce poškozeno.

Symbolem obce je stříbrný kříž představující rošt, na němž byl upálen svatý Vavřinec na červeném podkladě. Červená barva symbolizuje oheň. Červená a bílá barva jsou zároveň barvami Moravy, Opavska. Pět zlatých lilií představuje erbovní znak pánů ze Zvole. Černé olemování znázorňuje identitu k zemi Slezské. Autorem erbu je Jan Tejkal, vysvědcen byl 20.října 1996 společně s praporem.

Místopisně

Píšť leží severním směrem od Hlučína. Severní a východní část obce obepíná hranice s Polskem. V okolí obce je mírně zvlněná krajina hlučínské pahorkatiny s rozlehlými lesy v okolí. Obcí protéká Píšťský potok, na jehož toku jsou vybudovány dvě nádrže. V obci se nachází střelnice, s délkou 100m. V okolí je přírodní památka Hranečník a přírodní rezervace Dařenec.

Kontakt a znak obce

Adresa: Obecní úřad Píšť , 747 18 Píšť 58
www: http://www.pist.cz/
email: pist@pist.cz
počet obyvatel: 2097

Fotogalerie

autorem fotografií marvil

Nahoru

Napsat komentář

Povinné položky jsou označeny *.


Víte o připravované akci? napište nám